TRVANIE HLASOVANIA

Od 3. decembra 2013 do 28. februára 2014.

SPÔSOB ZOSTAVENIA REBRÍČKA

O poradí v rámci rebríčka rozhoduje verejnosť hlasovaním. Každý hlasujúci môže rozdeliť medzi nominovaných 10 hlasov, s hodnotou 10 až 1, a to len jedenkrát za dobu trvania hlasovania.

URČENIE PORADIA V RÁMCI REBRÍČKA

Poradie nominovaných v rebríčku sa stanoví podľa súčtu hodnôt hlasov od najvyššieho po najnižší. Pri rovnosti tohto súčtu pri nominovaných rozhoduje vyšší počet hlasujúcich.

ZVEREJNENIE REBRÍČKA

PRIEBEŽNÉ PORADIE: 18. januára 2014 na tejto stránke, a to len na 24 hodín KONEČNÉ PORADIE: 13. marca 2014, hotel Double Tree Hilton v Bratislave, ako aj v marcovom čísle magazínu BREJK a na tomto webe 14. marca 2014

Massimo
Attanasio
Vladimír
Buček
Matej
Cifra
Rastislav
Čačko
Jozef
Hollý
Peter
Chrum
Roman
Juraško
Adrian
Komora
Juraj
Kotúč
Miroslav
Krempaský
Csaba
László
Miloš
Maďar
Marek
Majeský
Tomáš
Maštalír
Jozef
Poláček
Štefan
Rosina, ml.
Peter
Solej
Jozef
Vajda
Marián
Valko
Róbert
Vittek
Branislav
Záhradník